Būk PRANAŠESNIS!
  • Web dizainas
  • Web programavimas
  • Web sprendimai įmonėms
Viskas jūsų sėkmingam e-verslui

EMTS stebėtojo sąsajos funkcionalumas

  • Galimybė stebėti jam priskirtų mokymo grupių bei darbuotojų mokymą bei mokymąsi.
  • Galimybė peržvelgti įmonės padalinio darbuotojų atliktų testų pažangumo ataskaitas grupėmis bei individualiai.
  • Galimybė stebėti padalinio darbuotojų mokymosi aktyvumo ataskaitas pasirinktu laikotarpiu.
  • Galimybė stebėti dėstytojų, dėstančių padalinio darbuotojams, aktyvumo ataskaitas pasirinktu laikotarpiu.
  • Mokymo medžiagos kokybės vertinimas: mokymo kursų klausimų ir atsakymų į juos statistikos stebėjimas (į kokius klausimus darbuotojai atsakė geriausiai, į kokius - blogiausiai).
  • Viso padalinio darbuotojų mokymo bei mokymosi proceso stebėjimas.